Premies via de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brusselse Gemeentes

In 2014 blijft Brussel energiebesparende investeringen sterk subsidiëren met een bijzondere aandacht voor gezinnen met een beperkt inkomen. Voor een dakisolatie met een extra hoge R-waarde (“passief”-norm) wordt een extra bonus geboden. Er wordt ook een bonus geleverd voor woongebouwen die in de RVOHR-zone gelegen zijn (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting). Vanaf 2015 zullen alle nieuwbouwprojecten in Brussel de passiefnorm moeten halen.

Volgende overzichtstabel.

Ook de individuele gemeenten geven extra premies voor energiezuinige investeringen.) => links bestaan niet meer!!!

Brusselse renovatiepremie

http://www.huisvesting.irisnet.be/premies-en-steunmaatregelen/premie-voor-de-renovatie-van-het-woonmilieu

 

Brusselse Groene Lening

De Brusselse Groene Lening is een energielening met een interestvoet van 0% die Leefmilieu Brussel, met de medewerking van de coöperatieve voor alternatief krediet CREDAL, in het leven heeft geroepen. Dankzij het systeem kunnen Brusselaars met een bescheiden inkomen een lening met een interestvoet van 0% krijgen om werken uit te voeren met het oog op een betere energie-efficiëntie van hun woning.
De Brusselse Groene Lening moet betrekking hebben op de financiering van isolatiewerken, ventilatiewerken en werken voor een performante verwarming. De na te leven technische voorwaarden zijn identiek met de voorwaarden die van toepassing zijn op de Energiepremies.