Belastingsvermindering voor dakisolatie

In 2015 kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 30% van het factuurbedrag voor dakisolatie. Deze vermindering geldt voor woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn en de dakisolatie moet door een aannemer geplaatst zijn. Het maximale bedrag van de teruggave is 3040 euro (niveau 2014). De fiscus kijkt naar de betalingsdatum van de factuur om het fiscale inkomstenjaar te bepalen.
Als voorwaarde geldt dat de Rd-waarde van de dakisolatie minstens 2,5 m²K/W bedraagt. Deze Rd-waarde wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambda-waarde (mate van warmtegeleiding) volgens de NBN B 62-002 richtlijnen.
Meer details vindt u op de website van de FOD.