” Verdien uw investering terug via een lager verbruik en talloze premies”

Isolatiepremies via de netwerkbeheerder

Vlaanderen wil een energiezuinige woning voor elke Vlaming in 2020. De Vlaamse regering stelde hiervoor ambitieuze doelstellingen in het Energierenovatieprogramma 2020. Om deze doelstellingen te verwezelijken kent Vlaanderen premies toe via de netwerkbeheerders. Deze premies zullen echter afgebouwd worden in de toekomst.
De netbeheerders Eandis en Infrax geven allebei dezelfde premies onder dezelfde voorwaarden. Volgend document geeft overzicht van iedere isolatiepremie die van toepassing is in 2015. De R-waarde staat voor de warmteweerstand van een bepaald materiaal. De lambda-waarde staat voor de warmtegeleiding van een bepaald isolatiemateriaal.

 

Premies via Vlaamse overheid, provincies & gemeentes

Voor de plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing kunt u een premie aanvragen bij de Vlaamse Overheid. Deze bedraagt 30% of 20% van het totale factuurbedrag met een maximum van 10.000 euro. Of u 20 of 30 procent terug krijgt hangt af van het inkomen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de woning minstens 25 jaar oud is en dat de totale investeringen minimaal 10.000 euro bedragen. Voor meer informatie kunt u bellen met 1700 of kijken op www.wonenvlaanderen.be
Vrijwel elk Vlaams gemeente- en provinciebestuur geeft eigen premies uit voor dakisolatie. Hoeveel dit is en wat de voorwaarden zijn verschillen per gemeente en provincie. U dient dus zelf te gaan informeren bij uw eigen woonplaats en provincie.

 

Energielening

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan max. 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.
Je kan een energielening aanvragen bij een Lokale Entiteit in je gemeente (indien aanwezig, te controleren via volgend document).
In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos (0%).

 

Bereken uw terugverdientijd/energiewinst voor het isoleren van een niet-geïsoleerd hellend dak hier.